Pedagoško delovanje in napetost različnih pričakovanj

Kot vzgojitelj/ica ali asistent/ka v otroškem vrtcu ste v svojem poklicnem vsakdanu izpostavljeni različnim pričakovanjem. Po eni strani so tu pričakovanja in potrebe, ki jih imajo otroci in njihovi straši, po drugi strani pa imajo do vas pričakovanja tudi kolegi in kolegice, predstojnica ali predstojnik, zastopniki nosilca itd. In ne nazadnje so tu še pričakovanja, ki jih imate do sebe vi sami.
V napetosti teh pričakovanj ter norm in vrednot, ki zavestno ali podzavestno vplivajo na vaše delovanje, postaja čedalje večji izziv, kako svojo poklicno vlogo opravljati kar se da dobro in v lastno zadovoljstvo.
Tečaj vam nudi možnost, da se spoprimete s s svojo poklicno vlogo. Katera pričakovanja – naj bodo resnična ali domnevna – vplivajo na vaše delo in vas usmerjajo pri vašem vzgojiteljskem delovanju? Kako lahko na takšna ali drugačna pričakovanja primerno in ustrezno reagirate? Kako lahko dosežete čim večjo jasnost v svoji poklicni vlogi? Katerim normam in vrednotam sledite? Katere vrednote vas v vašem delovanju krepijo, katere hromijo?

Vsebine:
Osveščanje različnih pričakovanj
Moje osebne vrednote in norme
Moja poklicna vloga

Cilji:
Konstruktivno ravnanje z različnimi pričakovanji.
Doseganje večje jasnosti v poklicni vlogi.

Metode:
Krajša predavanja
Skupinsko delo
Izmenjava in diskusja


Zielgruppe(n):

Pädagogisches Personal in Horten Zurück zur Kursübersicht

Elementarpädagogen/innen in Kindergärten Zurück zur Kursübersicht

Kleinkinderzieher/innen in Kindergärten Zurück zur Kursübersicht

Elementarpädagogen/innen in Kindertagesstätten Zurück zur Kursübersicht

Kleinkinderzieher/innen in Kindertagesstätten Zurück zur Kursübersicht

Tagesmütter / Tagesväter Zurück zur Kursübersicht


Kursnummer: 2318

Teilnehmerbegrenzung: 20

ReferentIn(nen):
MMag. Daniel Sturm

Themen für jede Woche