Z dobro komunikacijo do večjega zadovoljstva v poklicu

Trditev, da ne moremo ne komunicirati, je podal znani komunikolog Paul Watzlawick. Pravi, da takoj, ko sta navzoči dve osebi (ali več), se dogaja, hote ali nehote, tudi komunikacija. Komunikacija nas obdaja, brez nje ne moremo biti in nismo.
S svojim načinom komuniciranja lahko ali pozitivno ali pa negativno vplivamo na potek pogovora, pri čemer se dostikrat ne zavedamo, zakaj je en pogovor potekal zadovoljivo, drugi pa je spodletel ali celo privedel do konflikta. In to velja tako za zasebno kot tudi za poklicno življenje.
Danes nam komunikologija odpira mnogokatere možnosti, kako lahko pozitivno vplivamo na potek komunikacije. Na seminarju se želimo posvetiti tem možnostim. V ospredju bo komunikacija v vrtčevskem vsakdanu – bodisi med kolegicami, s starši, z otroki itd.

Vsebina:
Teorije komunikacije
»Tehnike«, ki podpirajo dobro komunikacijo

Cilji:
Razvijanje dobre vrtčevske komunikacije.
Stopnjevanje zadovoljstva na delovnem mestu.

Metode:
Krajša predavanja
Delo v majhnih skupinah
Izmenjava izkušenj in diskusija


Zielgruppe(n):

Pädagogisches Personal in Horten Zurück zur Kursübersicht

Elementarpädagogen/innen in Kindergärten Zurück zur Kursübersicht

Kleinkinderzieher/innen in Kindergärten Zurück zur Kursübersicht

Elementarpädagogen/innen in Kindertagesstätten Zurück zur Kursübersicht

Kleinkinderzieher/innen in Kindertagesstätten Zurück zur Kursübersicht

Tagesmütter / Tagesväter Zurück zur Kursübersicht

Inklusive Elementarpädagogen/innen Zurück zur Kursübersicht


Kursnummer: 2442

Teilnehmerbegrenzung: 15

ReferentIn(nen):
MMag. Daniel Sturm

Themen für jede Woche